Testskema vejrskema daginst


Dette er et TESTSKEMA, som du kan bruge til at øve dig i. Det er ganske kort, men giver et billede af hvordan du skal agere efter du er færdig med selve optællingen. 

Dette spørgeskema udfyldes efter du er færdig med at lave optællingen af transportformer.
Det skal kun udfyldes én gang pr. institution, hvilket betyder, at hvis I er flere dataindsamlere til stede, er det kun nødvendigt at én af jer gør det.