Testskema vejr daginstitutioner


TESTSKEMA:

Dette spørgeskema udfyldes efter du er færdig med at lave optællingen af transportformer.
Det skal kun udfyldes én gang pr. institution, hvilket betyder, at hvis I er flere dataindsamlere til stede, er det kun nødvendigt at én af jer gør det.

Dette spørgeskema er til testudfyldelse! Prøv det så mange gange, du finder det nødvendigt.