Optælling skole Odense F24


Dette spørgeskema må kun bruges til selve dataindsamlingen i klassen – ikke til at øve sig
(du har modtaget et andet link til det formål).

Velkommen til Transport- og Tryghedsundersøgelsen.

Undersøgelsen starter på næste side - hvis du undervejs får behov for at gå en side frem eller tilbage, så brug knapperne i spørgeskemaet (ikke tilbageknappen i din browser).

Besvarelsen gemmes først, når du har svaret på det sidste spørgsmål og fået en bekræftelse på, at du er færdig med den enkelte klasse.